Ozon kan rense forurenet vand

Et samarbejde mellem virksomheden O3
Nordic og forskere på DTU

Et samarbejde mellem virksomheden 03Nordic og forskere på DTU har vist at ozon er effektiv til at fjerne forurening med klorholdige opløsningsmidler fra vand.

Den teknologiske virksomhed 03Nordic har de sidste 8-10 år arbejdet på at udvikle et nyt system til rensning af vand, der er forurenet. Omkring 20.000 grunde i Danmark alene skønnes at være forurenet af tidligere industri på stedet Nedsivning fra disse grunde kan være til fare for grundvandet og bliver derfor pumpet væk med en afværgeboring og renset, før det igen lukkes ud i det naturlige vandmiljø.

03Nordic har hidtil arbejdet med el rensningssystem, der bestod a 5 meter høje tanke. Der var dog et stort ønske om at gentænke systemet. så det lettere kunne være i en almindelig bygning eller placeres i en container og dermed udgøre en mobil løsning.

"Vi indgik derfor e samarbejde med forskere på DTU for at udvikle en ny udgave af vores eksisterende vandrensningssystem, der nu er reduceret til 1,8 meter i højden og samtidig er blevet forbedret teknologisk på flere punkter," fortæller Nilspeiter Agerholm, administrerende direktør i 03Nordic.

Den rette dosis ozon er væsentlig.
I samarbejde med Region Hovedstaden har forskerne og virksomheden opsat et forsøgssystem ved en boring i Nordsjælland, hvor der i forvejen sker rensning af en punktforurening. Her har DTU foretaget test af, hvilken mængde ozon, der optimalt skal tilsættes det forurenet vand, samt hvordan ozonen opnår bedst opløsning i vandet, for at de klorholdige opløsningsmidler kan fjernes.

"Vi nar tidligere arbejdet med ozonering af spildevand, men ikke med forurenet grundvand" Vi har derfor været nødt til at foretage en række supplerende test for at kunne finde frem til. hvilken mængde ozon, der var nødvendig at tilsætte vande for at opnå den ønskede rensning" siger
- Kamilla Marie Speht Kaarsholm. Forsker på DTU Miljø.

En af udfordringerne har været at vande udover at indenolde klorholdige opløsningsmidler efter en tidligere metalindustri på stedet var meget rent. Det gjorde det vanskeligt eksempelvis at anvende fluorescens som målemetode. hvor man via lys måler omsætning af ozon i vandet.

Ozon er aggressivt overfor forurening i vand. hvor det bl.a. er i stand til at fjerne klorholdige opløsningsmidler. Samtidig er det en luftart, der er skadelig for mennesker. Den sk derfor 'bruges